Post view

Intensity by Jopen - named best toy for woman! AVN Awards 2012.

 

 

 

Jopen "Intensity" - Insider-Program.

 

Chino, California, USA - Jopen, LLC unveils the "intensity" - Insider-Program:

A positive online resource to empower and educate women about aspects of sexual wellness people sometimes don't openly discuss. Due to overwhelming public interest  during preproduction of "Intensity" - a product with unique blend of sexual wellness and intimate pleasure benefits - Jopen developed the "Intensity" - Insider-Program to adress women's needs. "Intensity" was initially developed to strengthen a women's pelvic floor muscles. When testing the prototype many women reported incredible pleasure as a side effect. This drove the Jopen team to create the "Intensity", which is already available to the public.

 

Jopen "Intensity" - вътрешна програма.

 

Чино, Калифорния, САЩ - Jopen, LLC разкри "Intensity" - вътрешна програма:

Положителен онлайн ресурс, за да даде възможност и да се образоват жените за аспекти на сексуалното здраве, което понякога не се обсъжда открито. Благодарение на преобладаващите обществени интереси по време на препродукцията на "Intensity" - продукта, с уникална комбинация от сексуално здраве и интимни удоволствия - Jopen разработи "Intensity" - вътрешна програма за уледотворяване нуждите на жените. "Intensity" първоначално е разработен за укрепване на тазовите мускули на жените. При тестване на прототипа много жени съобщават Невероятно удоволствие като страничен ефект. Това вдъхнови Jopen екипа, който създаде "Intensity" и е вече на разположение на обществеността.

 

 

Read what women are saying about intensity!

 

"I've recommended this to all my friends.

Ladies, get ready  to toss aside your other toys and maybe your man too (unless he's super sexy AND good)! You aren't going to need them anymore! I've never had a more intense orgasm and it's that way EVERYTIME. The fact is that it's making me tighter with every use too... fantastic. It's great excuse to use it! Don't mind me honey... I'm just working on tightening up for you :) and then he like to assist... even better :). I've heard rave reviews from my guy, he says every woman needs one of these... I agree."

-Renee / December 13, 2011

 

 

 

Прочетете това, което жените казват за интензивния вибратор!

 

"Препоръчвам го на всичките си приятелки.

Дами, пригответе се да зарежете всичките други играчки и може би приятелят ви (освен ако той не е супер секси и добър)! Няма да се нуждаете от тях повече. Никога не съм имала по-разтърсващ оргазъм и това прдължава всеки път. Факт е, че ме прави по стегната с всяка употреба ... супер е. това е страхотно извинение, за да го използвате! Не ми обръщаи внимание мило ... Аз просто работя да се стегна за теб :) и след това той ще иска и да подпомогне... още по-добре :). чувала съм, невероятни отзиви от моя човек, той казва, че всяка жена се нуждае от един от тях ... Съгласна съм

Рене / 13 декември, 2011

 

vibrator

 

 

 

"What do you get when you cross a powerful clitoral stimulator, an inflatable body, and electrodes on the insert-able shaft? While its; the ultimate clitoral and G-spot pleasure, the Intensity by JOPEN is powerfully adept to rejuvenate the pelvic floor muscles and provide an intoxicating sensual experience, for any woman"

-SEXINFO101.com

 

 

"Какво получаваме, когато кръстосаме мощен клиторен стимулатор, надуваемо тяло, и електроди в използваемата част? Върховното удоволствие за клитора и G-точката, Intensity от JOPEN е мощен уред за подмладяване на тазовите мусколи и е опияняващо чувствено изживяване за всяка жена "

-SEXINFO101.com

 

vibrator

 

 

"Intensity is more than a toy!

Intensity is an incredible device. It is beautifully designed, easy to use, and most importantly it provided me with lasting results. My vagina is tighter, no joke. This amazing device provides me with orgasms daily and it makes me more youthful. I love him so much, this is the best gift I received this year."

- Ginger december 15, 2011

 

 

 

"Intensity е повече от играчка!

Intensity е невероятно устройство. То е с красив дизайн, лесно за използване, и най-важното е, че ми даде резултати. Вагината ми е стегната, не се шегувам. Невероятния вибратор ми дава оргазми всеки ден и ме подмладява. Обичам го толкова много, това е най-хубавия подарък, който получих тази година. "

- Джинджър 15 декември, 2011

 

 

Видео на вибратора!

 

Ако видяното ви е съблазнило, може да намерите този вибратор в нашата верига магазини

и в нашият сайт: http://www.flamingo-eu.com/

ИСКАМ ГО!

Sofia 06.04.2012 4 1027
Flamingo Free Ads

Comments
Order by: 
Per page:
 
 •  badev: 
   
  Идва от бъдещето! ;)
   
   07.04.2012Reply 
  1 point
   
 •  Sofia: 
   
  INTENSE!

  "The Intensity stimulator is the most intense toy i have used. After using it a couple of times, i could tell my pelvic muscles were getting stronger. It's awesome to be able to have so much fun and exercise your muscles at the same time!"
   
   07.04.2012Reply 
  2 points
   
 •  Sofia: 
   
  Best Investment Ever

  "I was deciding between ordering Intensity and getting a new pair of boots for winter, I ended up going with Intensity and I am so glad i did! Boots make me look good, but Intensity makes me feel INCREDIBLE --- It gives you the best orgasms of my life!"
   
   07.04.2012Reply 
  2 points
   
 •  Sofia: 
   
  WOW

  "Wow, Wow, Wow! I was speechless after i used Intensity for the firs time, and now after using it a few more times, again i say WOW!"
   
   07.04.2012Reply 
  2 points
   
   Comment Record a video comment
 
 
 
     
Post info
Sofia
Sex shop Flamingo, Tzar Simeon 200, open: 10.00-1.00
Rate
2 votes
Actions
Recommend