Tags - Ashley Cole

Изглежда из въздуха на Холивуд се носи някакво неизвестно на науката опасно вещество, което кара звездите редовно да изневеряват на половинките си… Постоянните пътувания, напрегнатият работен график и целенасоченото внимание на пресата не се отразяват доб
sexyboy 23.01.2012 0 963