Forums  ›  Sex - Секс  ›  Stimulators - Стимулатори
 

попърс - малко информация

Амил нитритът (3-метил-1-нитрозооксибутан, попърс) е химично вещество с формула C5H11ONO. Познати са много изомерни форми, но всички те съдържат амилна група, свързана с нитритна функционална група. Алкилната група е нереактивна и химичните и биологичните свойства се дължат на нитритната група. Както при други алкилни нитрити, амил нитритът е биоактивен при бозайници, като има вазодилататорни свойства, на които се основава използването му като лекарство. Под формата на инхалант има психоактивен ефект.

С термина амил нитрит се означават няколко изомерни форми, например изоамил нитрит с химична формула (CH3)2CHCH2CH2ONO.

физиологични ефекти

Амил нитритът, заедно с другите алкилни нитрити (3), е потенциален вазодилататор. Действието му се дължи на отделянето на азотен оксид. Физиологичните ефекти включват намаляване на кръвното налягане, главоболие, почервеняване на лицето, ускорена сърдечна дейност, замаяност, отпускане на неволевата мускулатура, особено тази на стените на кръвоносните съдове и аналния сфинктер. Не се наблюдава синдром на отнемане. Ефектите от предозиране включват: гадене, повръщане, хипотензия, хиповентилация, загуба на съзнание. Тези ефекти настъпват бързо след предозиране и отшумяват за няколко минути.

Индуцира образуването на метхемоглобин, който отделя цианидите под формата на нетоксичен цианометхемоглобин.

Амил нитритът се прилага като медикамент за лечение на сърдечни заболявания (ангина), както и при натравяне с цианид. Използва се и като инхалант, предизвикващ краткотрайна еуфория. При употреба едновремено с кокаин или екстази еуфоричното състояние трае по-дълго и е с по-голям интензитет. Употребява се и при проблеми с ерекцията.

Ангел

Имого нови видове попърс може да намерите в секс магазини фламинго

Ангел