Flamingo Ads

Description

„Под Фитнес (годност) трябва да се разбира психическата и физическа способност и годност на човек, даващи му възможност да преодолява разнообразните душевно-интелектуални и физически натоварвания в ежедневието, професията и свободното време,по начин, който не довежда до ментална или физическа умора, или дори изтощение и възпрепятстване на едно нормално креативно водене на живот.“ (Prof.Dr.med. Dieter Jeschke)

Понятието Фитнес обхваща следователно един широк спектър от човешки възможности в различни ситуации, а под практикуване на Фитнес трябва да се разбира съзнателния стремеж за тяхното развитие. Физическите способности стоят в тази взаимозависимост на открояващо се място и са определяща и незаменима предпоставка за всичко друго в този процес. Тяхното развитие е възможно единствено чрез оптимална спортна тренировка, отговаряща на моментното физическо, психическо и здравословно състояние на трениращия, целесъобразно и балансирано хранене, и здравословен начин на живот.

Бодрост, поддържане на добра форма. • Фитнесцентър/фитнесзала. Център/зала за поддържане на добрата форма чрез физически упражнения с/на различни уреди.

Physical fitness comprises two related concepts: general fitness(a state of health and well-being), and specific fitness (a task-oriented definition based on the ability to perform specific aspects of sports or occupations). Physical fitness is generally achieved through correct nutrition, exercise, and enough rest.

In previous years[when?], fitness was commonly defined as the capacity to carry out the day’s activities without undue fatigue. However, as automation increased leisure time, changes in lifestyles following the industrial revolution rendered this definition insufficient.[citation needed] These days, physical fitness is considered a measure of the body’s ability to function efficiently and effectively in work and leisure activities, to be healthy, to resist hypokinetic diseases, and to meet emergency situations.

Photos
Rate
35 votes
Recommend
 
Fitness - Фитнес