News

1. Поставяне на АВАТАР - натиснете НАСТРОЙКИ - АВАТАР и сложете снимка или изберете аватар от сайта.

2. Изберете ваша снимка. Отворете я. От дясната страна има бутони. натиснете направи АВАТАР

23.02.2012
 
Comments
Order by: 
Per page:
 
   Comment Record a video comment
 
 
 
     
Actions
Rating
2 votes
Recommend